Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

demoralizuje
09:03
4894 ad02
Reposted fromsavatage savatage
09:02
8534 ed30

doom-exe:

decodering:

decodering:

Redditors design worst volume sliders possible

Some of these are genius! ( see reddit / via )

Well, this post went a bit nuts.


That last one honestly belongs in hell

Reposted fromopparmistress opparmistress

January 30 2018

demoralizuje
19:03
4075 2cbe 500
Reposted frompeper peper viaEtien Etien
19:02
4800 d064
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastrzepy strzepy
19:01
9088 45ac
Reposted frompyrotechnician pyrotechnician viaemenemems emenemems
demoralizuje
19:00
Reposted fromshitty shitty viaemenemems emenemems
demoralizuje
19:00
1936 5148 500
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viaemenemems emenemems
demoralizuje
18:59
3738 9789 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viawerczi werczi
demoralizuje
18:58
demoralizuje
18:37
6901 693e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
18:36
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viawerczi werczi
18:35
0678 e600
demoralizuje
18:35
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman viazachlanny zachlanny
demoralizuje
18:35
9020 7faf 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viagreywolf greywolf
demoralizuje
18:33
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viawetryagain wetryagain
18:32
3936 9e44
demoralizuje
18:31
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk vianowaczi nowaczi
demoralizuje
18:31

January 29 2018

demoralizuje
22:25
3216 adf1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc
demoralizuje
22:23
7812 7405 500
URGENT
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl